Wspieramy polską gospodarkę.

Umacniamy pozycję polskich przedsiębiorców w działaniach podejmowanych na rynku krajowym jak i poza granicami Polski, budujemy sieci formalnych i nieformalnych połączeń między podmiotami, pomagamy tworzyć i usprawniać modele biznesowe.

Podmioty należące do klastra łączy jedno: chęć zapewnienia polskim przedsiębiorcom warunków do podjęcia wyrównanej walki konkurencyjnej z zagranicznymi firmami.

W jedności siła.


Działamy w:

 1. Australii

 2. Indonezji

 3. Sudanie

 4. Etiopii

 5. Kenii

 6. Zambii

 7. Tanzanii

 8. Ruandzie

 9. Argentynie

 10. Urugwaju

 11. Brazylii

 12. Paragwaju

 13. Boliwii

 14. Kolumbii

 15. Niemczech

 16. Francji

 17. Słowenii

 18. Białorusi


Główne działania na rzecz członków klastra:

 1. wspieranie działań promocyjnych w kraju i za granicą

 2. zapewnienie wsparcia merytorycznego

 3. wyszukiwanie synergii działań

 4. rozwój relacji biznesowych

 5. popularyzacja innowacyjności i zrównoważonego rozwoju

 6. wyróżnianie wybitnych inicjatyw Nagrodą Jedności


Poparcie dla inicjatywy Klastra nie wiąże się z żadnymi kosztami, czy obowiązkami. Partnerzy otrzymywać będą informacje na temat podejmowanych inicjatyw, będą zapraszani na konferencje, zostaną włączeni w działania promocyjne Klastra. Zapraszamy wszystkie podmioty, którym zależy na umacnianiu się polskiego przemysłu na arenie krajowej i międzynarodowej.


Pełne członkostwo wiąże się z opłatą wysokości 1000 PLN netto rocznie. Przystąpienie do Klastra pozwala na korzystanie z bezpośredniej sieci informacyjnej skupiającej przedsiębiorców, podmioty otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. Członkowie Klastra mają również do dyspozycji przestrzeń informacyjną w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Klaster.


Najnowsze informacje znaleźć można na naszym profilu: